• Vi utvecklar företag genom att utveckla själva arbetsplatsen.

    Arbetsplatsen är mer än golv, tak och hyra. Arbetsplatsen är där jobbet levs, kulturen skapas och varumärket föds. Vi skapar ett Perfect Place för er verksamhet.

Så tänker vi

Alla vet att lokalen är viktig. Men vi har lärt oss att det egentligen är tre helt andra frågor som bildar en arbetsplats:

Vad händer? (aktiviteter), Vilka får det att hända? (intressenter) samt Varför händer det? (varumärke & kultur).

Det är när man ser på arbetsplatsen, inklusive lokalen, ur det här perspektivet som saker och ting börjar falla på plats. Det är då man inser att ingenting är statiskt, utan att allt är föränderligt. Vår utgångspunkt är att arbetsplatsen nyskapas varje dag. Det är också därför våra tjänster ser ut som de gör. De förändrar.

Så jobbar vi

Perfect Place är inte en arkitekt, inte en HR-konsult, inte en flyttgeneral, inte en inredare, inte en fastighetsutvecklare. Vi är allt det och lite till – och det är vi ensamma om i Sverige. Vi är en kunnigare konsult och kan därför skapa förbättring på riktigt. Från tanke till färdigt och framåt efter det. Vi lämnar dig inte i sticket. Utveckling är en konstant process och vi hjälper dig att forma den med kontinuitet.

Se våra referenser för att läsa mer om vårt sätt och hur vi hjälper våra kunder.

Ni jobbar hårt på er arbetsplats, men jobbar arbetsplatsen lika hårt för er?

Utveckling börjar med fakta. Låt oss tempen på er arbetsplats.

Vi ägnar oss inte åt gissningar. Varje utvecklingsprojekt börjar med en grundlig analys – vi tar tempen på er arbetsplats. Först när vi vet vad som verkligen är utmaningen kan vi komma med en plan för en seriös, långsiktig och effektiv lösning.

Kontakta oss

De viktigaste kontrollfrågorna. Har du svaren?

Stärker arbetsplatsen ert varumärke?

Berättar arbetsplatsen rätt story om ert företag?

Bidrar arbetsplatsen till att skapa rätt stämning och stolta, inspirerade och högpresterande medarbetare?

Gör arbetsplatsen kunderna imponerade och inspirerade?

Kan arbetsplatsen bli mer effektiv per kvadratmeter, anställd och hyreskrona?

Kan arbetsplatsen skapa mer medarbetarnöjdhet per kvadratmeter, anställd och hyreskrona?

Är arbetsplatsen den perfekta platsen för det arbete ni gör? Kan den bli?

Finns det en professionell och kontinuerlig plan för arbetsplatsens utveckling?