• Våra tjänster

    Vi erbjuder tjänster som var för sig eller tillsammans skapar en perfekt plats för just er. Det är era behov som styr.

Upphandling

Upphandling

Slipp kostsamma överraskningar, vi kan Lagen om upphandling.

Inredning och konceptdesign

Inredning och konceptdesign

En rätt utformad lokal skapar konkurrensfördelar.

Projektledning

Projektledning

Vi sköter flytten eller förändringsprojektet. Ni sköter er kärnverksamhet.

Arbetsplatsutveckling

Arbetsplatsutveckling

Den grundliga vägen till den perfekta arbetsplatsen. Se vår processmodell.

Arbetsplatsutveckling

Ska det bli perfekt så ska man gå grundligt till väga. Vi hjälper er med analyser, förstudier, konceptutveckling, lokalutformning och ytoptimering.

Vi ser merparten av dagens kontor som outnyttjade resurser, som med förhållandevis små medel kan förvandlas till produktiva och kreativa miljöer för företagen och dess medarbetare. Rätt utförd ger en investering i de fysiska lokalerna en positiv effekt rakt igenom hela företaget och rätt ned på sista raden.

Vår processmodell visar de moment som ofta inkluderas i ett utvecklingsprojekt – vi följer dig antingen genom hela eller delar av processen.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er

 

 

Projektledning

Med erfarenhet av 100-tals företagsflyttar och andra fysiska förändringsprocesser känner vi väl till alla de moment som är kritiska för att uppnå ett lyckat resultat.

Vi agerar sambandscentral mellan alla de aktörer och aktiviteter som ingår i en flytt- eller förändringsprocess, och ser till att ni får tillgång till rätt information, rätt priser och rätt service. Vi tar er genom alla detaljer och minimerar risken för obehagliga och kostsamma överraskningar under projektets gång. Med en dedikerad projektledare som tar ett helhetsansvar kan ni hålla fokus på er kärnverksamhet.

Vi är vana av att vara drivande och arbetar systematiskt för att uppnå utsatta mål och alltid enligt en tydlig processmodell.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er

 

Inredning och konceptdesign

Ett kontor med rätt känsla och funktionalitet är allt oftare en klar fördel i kampen om de bästa medarbetarna – och därmed de bästa kunderna.

För inredning av hotell och restauranger krävs lösningar som omfamnar och lyfter upplevelsen på rätt sätt och med utgångspunkt i den aktuella platsen.

Vi har kunskapen, handlaget och visionerna och dessutom ett unikt internationellt nätverk av leverantörer som ger genvägar till den optimala inredningslösningen.

Vårt erbjudande i korthet:

-Totala inredningskoncept, med eller utan formulerad bakgrundsidé

-Förslag på enstaka möbler, textilier eller inredningsdetaljer

-Ritning och visualisering

-Layoutarbete

-Projektledning

-Leveranssamordning

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Upphandling

Vi är väl medvetna om hur tidskrävande det kan vara att gå igenom en upphandlingsprocess, inte minst med tanke på regelverket som är både komplext och i ständig förändring. Att göra fel är dessutom otroligt kostsamt!

Vi hjälper er att planera och genomföra upphandlingen på bästa sätt, med utgångspunkt i beprövade metoder och förfrågningsunderlag. Beroende på era behov erbjuder vi stöd under hela eller delar av upphandlingsprocessen, såsom:

– Behovs-/Marknadsanalys

– Upphandlingsstrategi

– Förfrågningsunderlag

– Anbudsöppning

– Prövning och utvärdering av anbud

– Upphandlingsrapport

– Tilldelning

– Avtalstecknande

– Avtalsuppföljning/kontraktsadministration

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er