Case: Fingerprint Cards

Utmaningen

En rå yta är ofta den bästa utgångspunkten. Det gör att vi tydligt kan förverkliga vår styrka: att hålla en balans mellan fritt spelrum i skapandeprocessen parallellt med ansvaret för att byggregler följs. I nästa steg fångar vi kundens varumärkeskultur så att det avspeglas i möbleringen – både estetiskt och funktionellt. Som leverantör av helhetslösningar har vi expertis inom flera fält i denna typ av kundprojekt: arkitektur, byggkunskap, inredning och projektledning. Ett nära samarbete sker alltid med fastighetsägaren som i detta fall varit Briggen.

Processen

Perfect Place fick möjligheten att vara med under hela vägen från tomt byggskal till ansvar för planlösning, designprocess och val av inredning. Inköp och kontroll av leveranser och montering är ett tidskrävande arbete för ett växande företag där vi fick förtroendet att sköta det externt. Detta fält brukar vara resurskrävande för de flesta verksamheter och bör inte belasta kärnverksamheten. Under drygt ett års tid har Fingerprint Cards utvecklats i ett snabbt tempo från ett gasellföretag till ett av de ledande IT-företagen inom fingertrycksteknik med kontor i flera länder. Huset Fullriggaren i Malmö har hunnit färdigställas där personalen har flyttat in i en lokal som fått anpassas allteftersom för att rymma en allt större styrka. Vi har levererat funktionella och ergonomiska arbetsplatser, lounge-/köksmöblemang och aktivitetszoner som projektytor. En helhetslösning.

Resultatet

En viktig del i ett kundprojekt är att vi får förtroendet att vara rådgivare och genomförare inom flera delprocesser. Vi blir en trygghet för kunden från start till mål. Det har varit givande och lärorikt att få ha varit en del av Fingerprint Cards framgång där vi har levererat ett kontor som avspeglar företagskulturen och varumärket. Igenkänningsfaktorn är det största konkreta beviset för att ett kundprojekt har lyckats.